ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата Политика за поверителност.
Бертонис Трейд ООД събира определена информация чрез Уебсайтове – www.bertonis.net, Facebook групите си, Google Analytics, Skype. Този документ („Политика за поверителност“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него.
Събиране на лична информация
Ние събираме следната лична информация от Ползвателите:
• При получаване на имейл от физически лица: име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес
• Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на Ползвателите;
Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.
Използвайки нашата платформа /включително изпращайки ни електронни писма/, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.
Употреба на вашите лични данни
Ние използваме Вашите лични данни, за да обработваме вашите запитвания и заявки, за да ви бъдат изпратени поисканите от вас продукти. Вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат предоставяни на трети лица /куриерска фирма, счетоводител и други/, когато това е необходимо с цел изпълнение на вашата заявка.
Бертонис Трейд ООД не използва вашите лични данни за търговски, рекламни или маркетингови цели.
Google Analytics
Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на Уебсайтoвете, като например уебсайта, от който идвате, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Ползватели използват Уебсайтовете ни и как ги използват, което ни помага да персонализираме нашите услуги.
Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.
Защита на лични данни
Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.
Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика за поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресът за контакт, публикувани на https://www.bertonis.net/home/contacts
Предоставяне на лични данни на трети страни
Ние няма да разкриваме вашите лично данни в трети страни. Ние можем да разкриваме вашата лична информация на трети страни само с вашето изрично съгласие или когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задълженията между вас и Бертонис Трейд ООД.
Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.
Достъп и корекция на лични данни
Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава закона. След това вашите данни ще бъдат изтрити.
Изменение на тази Политика за поверителност
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт www.bertonis.net
Контрол
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на телефон 02 915 3 518.