Предимства на праховото боядисване

Праховите бои представляват идеален избор за оптимално покритие на една повърхност. Създаването на праховите бои показва необходимостта от по-добра антикорозионна защита, по-добри качества на финалното покритие и по-малко замърсяване на околната среда.

Основните предимства при използването на прахови бои са:
1. Полагането на праховото покритие става в електростатичен или във флуидизиран слой (като последния е по-малко разпространен метод).
2. Състава на праховата боя е без разтворител и не изисква такъв.
3. Продуктът е готов за употреба, не изисква смесване както при конвенционалните бои.
4. Рискът за здравето на хората работещи с тях е силно намален.

Общо прието е праховите бои да се нанасят върху метални основи. Праховите бои имат голямо предимство с това, че преразхода (излишното количество) боя може да бъде повторно използван. Частиците боя, които не са уловени от повърхността се използват отново в процеса на боядисване, като това позволява на повече от 95% от боята да се използва в процеса на нанасяне.
Праховото боядисване е най-подходящият метод за боядисване и защита на метални изделия. Методът е с доказани предимства пред мокрото боядисване. Предимствата са от функционална и естетическа гледна точка. От функционална страна се гарантира надеждна анти-корозионна защита на металните повърхнини при различни условия на експлоатация, гарантира се добър слой на покритие при детайли със сложна конфигурация, позволява равномерност при покритие на големи серии детайли. Праховото боядисване е и много по-устойчиво на удар и надраскване. От естетическа страна се получават красиви повърхности с желаното ниво на гланц, с възможност за релефни ефекти, неонов и луменисцентен ефект и много други. Прахово боядисаните елементи имат по-малко разлики във външния вид между хоризонтално или вертикално боядисани повърхности в сравнение с течно боядисани елементи. Богата гама от специални ефекти е лесно постижима, което е невъзможно за постигнане с други процеси на боядисване.Друго важно преимущество на метода прахово боядисване е безвредният технологичен процес и покриване на европейските екологични норми за производство.